2016. március 19., szombat 11:19

1966-ban az EB-re egyenes ágon

Megosztás
1966-ban az EB-re egyenes ágon

A válogatott NAGYSTATISZTIKÁJA

1902 októberében, tehát 64 esztendővel ezelőtt lépett első ízben pályára a magyar labdarugó- válogatott. Azóta sok víz lefolyt a Dunán. sok-sok mérkőzést játszottunk, rengeteg szép( és fájó ) emlék maradt az elmúlt évtizedek országok közti válogatot soronkövetkező újabb mérkőzéseire. Sok szám és igen sok név vonul fel az olvasó előtt, s ezek a számok és nevek a magyar labdarugó-válogatott történetének egy-egy állomását jelentik. Érdemes böngészni a nevek a számok, adatok sűrűjében, hiszen annyi mindent elárulnak e sportág elmúlt évtizedeiből.

 

Jubileumi mérkőzések

Nemcsak játékosok, hanem válogatott csapatok is ünnepelhetnek jubileumot. A magyar válogatott jubileumi mérkőzései:
- 25-ik 1910. május 1, Bécs: Ausztria ellen 1:2
- 50-ik 1914, június 18 Stockholm:Svédország ellen 5:1
- 75-ik 1920 október 24, Berlin Németország ellen 0:1
- 100-ik 1924. június 4, LeHavre: Franciaország ellen 1:0
- 200-ik 1937 május 23, Budapest: Ausztria ellen 2:2
- 250-ik: 1947. június 29, Belgrád: Jugoszlávia ellen 3:2
- 300-ik 1954. április 11, Bécs Ausztria ellen 1.0
- 400-ik 1963. november 3, Budapest: NDK ellen 3.3

Labdarugó-válogatottunk 421 mérkőzés


193 ez ideig 421 országok közötti mérkőzést játszott. A tálázatban levő számoszlopok: mérkőzések száma, győzelem, döntetlen, vereség, adott és kapott gólok, százalékos teljesítmény.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
összesen 421 234 83 102 1153:700 65,7

1944-ig 241 117 54 70 605:465 59,7
1945-től 180 117 31 32 548:235 73,3

Úgy véljük érdemes néhány szót fűzni ehhez a nagy tabellához. A táblázat alján levő két sor mutatja: mennyivel jobb az eredmény listánk a felszabadulás után, mint 1944-ig. 180 mérkőzésből ugyanannyit nyertünk, mint a második világháború előtt - 241-ből. Lényegesen jobb a gólarányunk. az adott és a kapott gólokat külön nézve is szembetűnő a javulás 241 mérkőzésen = 605 adott gól,180 mérkőzésen = 548 . S a kapott gólok száma 465, ill.235. Mindössze 7 országgal negatív a mérlegünk.( Negatív mérlegnek azt tekintjük,amelyben az illető ország ellen nem értünk el legalább 50%-os teljesítményt.)

 

VB után EB előtt

 

Őszi mérkőzés sorozatát szeptember 7-én
szerdán, a hollandok elleni viadallal kezdi
a labdarugó-válogatottunk.A csapat felké-
szítésével megbízott Illovszki Rudolf a tőle
évek óta megszokott lelkiismeretséggel és
lelkesedéssel kezdett dolgozni.Talán úgy is
mondhatjuk: egészen kis szünettel, nem
megkezdte , hanem folytatta az eddigi
munkát. A különbség mindössze az lehet,
hogy az eddiginél is nagyobb odaadással
és felelősségérzettel.
A világbajnokságról , egynéhány VB
tapasztalatról és a további munkáról-
beszélgetünk Illovszkyval.
A világbajnokságga l kapcsolatban
két témakörről érdekes szólni elsősorban-
mondta Illovszky Rudolf- Az első: egyetlen
csapat sem hanyagolta el az erőnlétet és
állóképességet, így aztán általában
az erőfutball dominált.
Volt azért, persze egy-két együttes, amely
sikeresen vonultatta fel kombinációs elkép-
zeléseit. Egyik-másik csapatban kemelkedő
tudású játékosok szerepeltek, akik stílust
adtak együttesüknek.
A másik témakör?
-Ha nem is tapasztalhattuk éppen minden
csa-patnál, de igen soknak a játékára jellem-
ző volt:egyes posztok elmosódása. Ez persze
nem azt jelenti, hogy a balszélsőnek épp-
olyan jól kell játszania sepregetőt, vagy egy
középjátékosnak balszélsőt,. Úgy értem in-
kább,hogy például a jobbhátvédnek hosszabb
távra is gyorsnak kell lennie a gyakori felfutá-
sokhoz,tudnia kell beadni, emellett azonban
első számú feladata a védőmunka ellátása.
Másik. Egy balszélső kaphat ugyan védő fela -
datot, de azért elfutni,beadni lőni legalább
válogatott szinten kell tudnia.

Legfontosabb tehát az erő?
-Dehogyis ! Éppen ez a VB bizonyította a leg-
élénkebben.hogy
a technikai képzettség
éppolyan fontos sőt egyenesen elengedhetetlen.
S úgy érzem, a mi csapatunknál általában nem
volt baj ezekkel a tényezőkkel. Akaraterő erőnlét,
küzdőképesség, technika dolgában nem vallot-
tunk szégyent. A négy mérkőzés közül kettőn
egészen jól játszottunk, a másik kettőnek-sajnos
csak a második féldejében.
Nem volt túlzottan védekező jellegű
egyik-másik csapat játéka?
A legtöbb együttest kétségtelenül az
jellemezte, hogy védelmét döntően megerősítette.

illetve a kapu előtt biztosította és onnan
kezdett ellentámadásokat indítani, még
olyan együttesek is így tettek, amelyek
kiválóan képzett csatárokkal rendelkez-
nek, mint például potugália és az ango-
lok. Ez a VB különben azt is igazolta, hogy
az az együttes amelyik három-négy
évenként nem próbál csapatjáték tekite-
tében előre lépni, bajba kerül. A brazilok
két világbajnokságot nyertek meg azonos
felfogásban.S bár technikailag most is
képzettebbek voltak, elavult játékrend-
szerük miatt nem értek el jobb ered-
ményt.
- A magyar válogatottal kapcsoltban
mi a megállapítása?
- változatlanul tovább kell folytatnunk azt

a tudatos és kemény munkát
amit klubcsapatainkban már három éve
végzünk. Válogatott együttesünk csak így
tud előbbre jutni. Állítom,hogy a magyar
tizenegy semmivel sem gyengébb mint
bármelyik ország válogatottja, javítani
való természetesen akad, s ezek közül
nagyon fontos, hogy a helyzeteket nem
csak kidolgozni kell hanem értékesíteni is

- Napokon belül újabb feladatok előtt
állunk: a hollandok később a dánok ellen
a nemzetek Európa Bajnokságáért ját-
szunk, aztán régi nagy ellenfelekkel, fran-
ciák osztrákok barátságos mérkőzések
következnek. Hogyan lesz tovább?
-Úgy érzem a játékrendszer a VB-n sem
jelentett problémát, a játékosok megér-
ették, hogy az adott esetben szükség volt
Biztonsági rendszer kétségtelen,
e védekezőnek sem lehet nevezni,hiszen
Káposzta, szepesi,Mészöly,Nagy,Methesz
Rákosi és Albert feladatkörének megfele-
lően 60-70%-ban támadó szerepet ját-
szott. Ismétlem: ez a rendszer a VB- n
szükségszerűnek bizonyult, hiszen olyan
extraklasszis csatárok ellen óriási rizikó
lett volna egy az egy ellen felvenni a küz-
delmet, mint Pelé vagy Eusébió.

- És a legközelebbi jövő?
Az EB mérkőzések és a barátságos via-
dalok?
A jövöt- a a legközelebbi jövőt-illetően
messzemenően figyelembe kell vennünk
a játékosok egyesületbeli szerepkörét s
ennek megfelelően kialakítania
válogatott játékát szerkezetét.

 

Ezt fogjuk játszani

 

A válogatottban, figyelembe véve
de mindig a csapat érdekeinek alá-
rendelve a játékosok egyéni képes-
ségét.
-Úgy véljük bizonyos morális köve-
telményeket is kell alátámasztani
a játékosokkal szemben.

Minden erőmmel azon leszek, hogy
a játékosok megtiszteltetésnek, sőt
kitüntetésnek vegyék a válogatottban
való szereplést. Az akarattal és küzdő-
képességgel egyetlen játékosnál sem
lehet probléma. ismerve a fiúkat, ez
így is lesz.Nem tagadom mindehhez a
clubedzők , fokozott segítségére van
szükség.

Illovszky elképzeléseit a hollandok
elleni csapatra vonatkozóan ismeri
a közvélemén.
Egy-két poszton azért kiváncsiak va-
gyunk néhány szavas magyarázatra..
Erre a kérdésünkre a válasz

- Az előkészületi és bajnoki
mérkőzéseken mutatott for-
mák alapján nyugodtan várom
a hollandok elleni mérkőzést.
Egy-két fiú ugyan nem dicse-
kedhet a legjobb formával, az
előlegezett bizalmat azonban
mindegyik megérdemli.Az eddi-
giek szerint Szentmihályi az el-
ső számú kapus.Káposzta,Sipos
és Ihász mellet Mátrai vagy
Mészőly közül az lesz a negyedik
hátvéd,akinek a formáját pilla-
natnyilag jobbnak ítélem meg
Varga és Rákosi mellet Mathesz
jön szóba középjétékosként. A
négy csatár Molnár, Bene Albert
Farkas és Korsós közül kerül ki
Késöbb esetleg már a dánok ellen
bekerülhet a keretbe Dunai II,
Puskás, Szepesi,, s még egy-két
olyan játékos, aki addig kirob-
banó játékkal hívja fel magára a
figyelmet.

 

 

Forrás újságcikkek:

   

 

Megjelent: 551 alkalommal

 

 

 http://balunet.hu

  

 

 

 

 

 mamisuli.hu

 talmaring_logo